Правила сайту та угода користувача

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Цей документ – це публічна оферта (пропозиція) інтернет-магазину «brillis.ua» про продаж товарів

1. Загальні положення та терміни.

1.1. Ця угода – це офіційна оферта Інтернет-магазину Brillis, далі по тексту – «Продавець», покупцю товару або послуги інтернет-магазину, далі по тексту – «Покупець», про те, що сторони уклали договір онлайн, тобто через інтернет, далі за текстом – «Договір». При повній згоді з запропонованим Договором, Покупець приймає всі умови угоди, а саме порядок оформлення замовлення, форми оплати та доставки товару. Публічна оферта представлена ​​на інтернет-сайті магазину https://brillis.ua (це офіційне джерело інформування Покупця про виконавця і послуги, які надаватимуться) і адресована для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець).

1.2. Факт повної оплати є моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) положень електронного Договору.

1.3. У діючій оферті, якщо текст не вимагає іншого, наведені нижче терміни позначають:

• «Товар» – модель, аксесуари, запчастини, комплектуючі і рекомендаційні предмети.

• «Інтернет-магазин» –- місце в інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів відповідно до Закону України «про електронну комерцію» шляхом здійснення електронної угоди.

• «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на інтернет-сайті.

• «Покупець» – фізична або юридична особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем товару або послуги.

• «Замовлення» –- добровільний вибір позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при оформленні замовлення і проведення оплати.

2. Предмет оферти.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обладнання, надалі в тексті «Товар» в кількості і асортименті на підставі:

- добровільного вибору Покупцем товарів в Інтернет-магазині.

Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар згідно з умовами договору.

2.2. Обробка і доставка замовлення Покупцеві на умовах EXW (INCOTERMS в редакції 2010 року). Сторони дійшли згоди, що Постачальник має право транспортувати Товар транспортним перевізником. Оплату послуги доставки товару несе Покупець: https://brillis.ua/dostavka 

2.3. Продавець несе гарантійні зобов'язання згідно умов компанії: https://brillis.ua/garantiya

3. Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець може оформити замовлення на інтернет-сайті на всі необхідні позиції, наявні в асортименті.

3.2. Замовлені позиції можуть бути представлені в замовленні в будь-якій кількості.

3.3. Менеджер магазину повинен проінформувати Покупця (по телефону або на пошту) про наявність замовленого товару на складі.

3.4. У разі відсутності необхідної позиції – Покупець має право анулювати замовлення або замінити відсутній товар на інший. Менеджер магазину може запропонувати підібрати заміну зі схожими характеристиками. Формат пропозиції надається на фірмовому бланку компанії або в довільній формі за бажанням клієнта: Viber, Telegram, ел. Пошта, Skype ін. Або онлайн консультація.

4. Права і обов'язки Покупця

4.1. Покупець має право отримати обладнання та запропоновані послуги належної якості.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. У разі поставки Товару неналежної якості, він підлягає поверненню постачальнику або заміни його на Товар належної якості.

5.3. В рамках гарантійного обслуговування не приймаються претензії щодо технічних параметрів обладнання, якщо вони відповідають зазначеним підприємством-виробником. Продавець не несе відповідальності за:

- незначна невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- затримку і перебої в наданні Послуг (виконання замовлень і доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

5.4. Покупець зобов'язаний забезпечити належне поводження з купленим товаром згідно з Інструкцією до нього.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли мимо волі і бажання Сторін, які не можна було передбачити або запобігти, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха, а також прийняття органами державної влади або місцевого самоврядування актів, що унеможливлюють виконання Договору. При цьому термін виконання зобов'язань за Договором пролонгується відповідно до часу, протягом якого діяли форс-мажорні обставини.

6.2. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин продовжуватиметься більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде вправі анулювати Договір повністю або частково, лише в частині невиконаних зобов'язань, повернути отримане за договором іншій Стороні, в розмірі невиконаного зобов'язання, і в цьому випадку ні одна зі сторін не буде мати права вимагати від іншої Сторони відшкодування можливих збитків. Сторони докладуть усіх зусиль, щоб зменшити можливі обопільні збитки.

7. Припинення дії договору

7.1. Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Продавця і діє до моменту її відкликання Продавцем.

7.2. Продавець в праві внести будь-які зміни в умови Договору або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. Такі дані вступають в силу з моменту розміщення інформації на сайті Продавця.

7.3. Дія цього Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін.

7.4. Виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо при прийнятті нормативно-правових актів, які сприяли зміні умов встановлених даним Договором, і будь-яка зі сторін не погоджується на внесення змін.

7.5. У випадку порушення Покупцем умов які передбачені умовами оферти і чинним законодавством України.

8. Порядок розгляду спорів

8.1. Спори, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, спір передається для вирішення до Господарського суду за місцем знаходження відповідача.

8.3. Покупець підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи ПІБ, фактичне місце проживання, дані про державну реєстрацію, банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Продавця «Клієнти », в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення і зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення (передачу) даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором з метою забезпечення реалізації, у сфері бухгалтерського обліку. Покупець дає згоду на використання персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим договором, які відповідають об'єктивним причинам збору відповідних даних.

8.4. Покупець підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 №2297-VI, із змінами та доповненнями, про мету обробки і збору даних.

9. Прикінцеві положення

9.1. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9.2. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Продавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

9.3. У разі, якщо якесь із положень цього Договору буде визнано недійсним, то дійсність інших положень від цього не втрачається.

9.4. У всіх випадках, не передбачених цією офертою, сторони керуються чинним законодавством України.

Замовити дзвінок
Заповніть форму і ми вам зателефонуємо

Авторизація
Реєстрація
Відновлення паролю
Введіть ваш Email. На нього буде відправлено посилання для відновлення доступу.